TRIAX UFO 150 aktiiviantenni LTE 1

TRIAX UFO 150 aktiiviantenni LTE