ALCAD AM-270 LTE mastovahv

ALCAD AM-270 LTE mastovahv. VHF-UHF 12V