ALCAD AM-274 LTE mastovahv

ALCAD AM-274 LTE mastovahv. VHF-UHF 12V