Mittauslaitteemme teletuotteella

Tuotteiden sähköisien ominaisuuksien mittaamiseen meillä on Knott Polyskanneri käytössä. Laitteen olen hankkinut jo -80 luvulla ja se on ollut vuosia pois käytöstä virtalähdevian vuoksi. Nyttemmin mittaan ja vertailen tuotteiden ominaisuuksia ja vertaan omia mittauksiani tehtaiden ilmoittamiin arvoihin, sikäli kun valmistajalla on mittaustuloksia esittää.
Testaan mielelläni myös kilpailijoiden tuotteiden, ilmoitettujen tulosten todenperäisyyttä.