Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Verkkopalveluiden asiakasrekisterin rekisterinpitäjänä toimii:

Kalmakoski Ky
Heikkiläntie 144
42560 Pohjoisjärvi

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelusta vastataan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Teletuote.fi verkkokaupan tilaus- ja asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Kalmakoski Ky:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Kalmakoski Ky:n mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Kalmakoski Ky:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

– Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot (osoite) yhteydenottoa varten)
– Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
– Kiinnostustiedot
– Asiakassuhteen päättymistiedot
– Laskutusasiakkailta Y-tunnus
– Asiakasyrityksen toimintaan liittyviä tietoja kuten esim. aloitusajankohta, yrityksen koko ja toiminnan laatu

Arkaluonteisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä Asiakkaalta kerättävät tiedot.

Yritystietojen päivittämiseen saatetaan käyttää julkisia tietokantoja, kuten esim. ytj.fi

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli Asiakkaiden tietojen luovuttaminen Kalmakoski Ky:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, Asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kalmakoski Ky:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.