Mittauslaitteemme teletuotteella

Tuotteiden sähköisien ominaisuuksien mittaamiseen meillä on Knott Polyskanneri käytössä. Laitteen olen hankkinut jo -80 luvulla ja se on ollut vuosia pois käytöstä virtalähdevian vuoksi. Nyttemmin mittaan ja vertailen tuotteiden ominaisuuksia ja vertaan omia mittauksiani tehtaiden ilmoittamiin arvoihin, sikäli kun valmistajalla on mittaustuloksia esittää.Testaan mielelläni myös kilpailijoiden tuotteiden, ilmoitettujen tulosten todenperäisyyttä.

Asennuksen laatutyökalu saatavilla

Tervetuloa mukaan Laatutyökalun pilottiin! Laatutyökalun avulla voidaan arvioida, onko sisäverkko suunniteltu, rakennettu, mitattu ja dokumentoitu Traficomin sisäverkkomääräyksen M65 mukaisesti. Pilotti alkaa ilmoittautumisesta ja kestää maaliskuun 2022 loppuun asti. Pilotti on tarkoitettu kaikille yrityksille ja henkilöille, joiden työ liittyy tavalla tai toisella sisäverkkoihin (Yleiskaapelointi ja antennijärjestelmät). Mitä pilottiin osallistuminen vaatii? Testaat Laatutyökalua itse tai organisaatiosi kautta […]

Määräys M65, muu antennijärjestelmä

Mitä tarkoitetaan määräyksessä M65 3§:n muilla antennijärjestelmillä? Viestintäviraston vastaus: Muilla antennijärjestelmillä tarkoitetaan mm. omakotitalon antennijärjestelmää, eli määräyksen soveltamisalaan kuuluvia tilanteita, joissa ei ole yhteisantenniverkkoa.

Uutisartikkeli 1

Tämä on esimerkki.